Изкопни услуги

Мини багер и фадрома под наем #953358

 • Изкопи за основи за къщи
 • Изкопи за основи за огради
 • Терасиране на парцели
 • Изкопи за басейни
 • Изкопни за ивични основи
 • Изкопи за изграждане на капково напояване
 • Подготовка и планировка за озеленяване на паркове и парцели
 • Изкопи  на канали за кабели и тръби
 • Изкопи за водопроводи, канализация  ВиК
 • Изкопи за  септични ями
 • Изкопи за пречиствателни станции
 • Дренажи
 • Събаряне на стари сгради и къщи
 • Подготовка на терени и планировка за строеж
 • Почистване и подравняване на парцели
 • Обратен насип
Включване Авария