Свободни позиции (2)

Системен администратор
ОТГОВОРНОСТИ:

- Конфигуриране и поддръжка на Cisco комутатори
- Конфигуриране и поддръжка на Cisco маршрутизатори
- Конфигуриране и поддръжка на Juniper маршрутизатори
- Конфигуриране и поддръжка Linux базирани системи
- Конфигуриране и поддръжка на L2 и L3 комутатори
- Конфигуриране и поддръжка на DNS,WEB,SMTP сървъри

ИЗИСКВАНИЯ:

- Отлични познания по TCP/IP IPv4 networking;
- Отлични умения в администриране на Linux базирани системи;
- Отлични умения при работа с Apache, bash, DNS, SMTP, tcp/ip networks, tunnels, iptables,iproute2;
- Отлични умения за работа с Windows tcp/ip networks;
- Отлични познания при работа с DNS,WEB,FTP Linux базирани сървъри;
- Познания в областта на динамичните рутиращи протоколи, като BGP и OSPF, ще се считат за предимство;
- Добри познания при работа със Cisco мрежово оборудване е предимство;
- Добри познания при работа със Juniper мрежово оборудване е предимство;
- Познания в областта на конфигуриране на L2 и L3 smart комутатори ще се считат за предимство;
- Предимство е владеенето на технически английски език;
- Умения за взимане на бързи и адекватни решения в стресова ситуация;
- Умения за работа в екип;
- Отговорност и лоялност към компанията;
- Висшето образование по специалността е предимство;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

- Работа на трудов договор
- Работа в динамична среда;
- Фирмено обучение;
- Динамична и креативна работа в млад и иновативен екип;
- Мотивиращо възнаграждение

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с предизвикателствата на длъжността, моля изпратете Вашата професионална автобиография и актуална снимка до 21.06.2021 г. включително.
Вашата кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Личните данни, които доброволно предоставяте, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.
ТЕХНИК ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНИ МРЕЖИ
Фирма „ОПТИСПРИНТ” ООД е с утвърдени позиции в сферата на телекомуникациите в Централна Северна България. Във връзка с разширяване на дейността си фирмата търси да назначи ТЕХНИК ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНИ МРЕЖИ за гр. Плевен, гр. Белене, гр. Левски.

Ние се нуждаем от отговорна, организирана и инициативна личност, с отлични умения за комуникация и желание за развитие в модерна и перспективна компания.

Изисквания към кандидата:

• Готовност за работа в екип и усвояване на нови знания и умения;
• Добри комуникативни умения;
• Компютърна грамотност;
• Свидетелство за управление на МПС, кат.B;
• Предишен опит на подобна работа е предимство;
• Завършено техническо образование е предимство;

Ние предлагаме:

- Отлично заплащане, съобразено с опита;
- Работа в доказана и просперираща фирма;
- Възможност за професионална изява;
- Отлични условия на труд.

Кандидати, отговарящи на горните изисквания може да изпратят автобиография и актуална снимка до 26.06.2021г. включително.
Първоначалният подбор ще се извърши по документи, контакт ще установим само с одобрените кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.
Включване Авария