Свободни позиции (1)

Описание и Изисквания:

Фирма „Оптиспринт“ ООД – гр. Плевен търси да назначи „Касиер - Търговец“

Месторабота:
Панорама МОЛ гр.Плевен

Отговорности:

- Обгрижва и обслужва клиентите в търговския център, в който работи;
- Извършва разплащания от общ характер;
- Обслужва паричните плащания на абонатите;
- Спазва финансовата дисциплина и не допуска различия в касовата наличност;
- Изготвя отчети за постигнатите резултати;
-Реализира търговските цели на компанията;
- Проучва и анализира информацията от и за клиентите и предлага продуктите и услугите на компанията;
- Извършва продажби на нови стоки и услуги на компанията и/или на нейни дъщерни дружества;
- Презентира продуктите и услугите на компанията и се справя с възражения и рекламации;
- Сключва договори, съгласно приетите процедури;
- Отговаря за спазване на определени правила и норми на поведение при продажба и обслужване;

Изисквания:
- Средно образование;
- Предишен опит в продажбите и обслужването на клиенти;
- Инициативност и ориентираност към резултати; - Изявени комуникативни способности, гъвкавост и адаптивност;
- Представителност и умение за водене на преговори;
- Компютърна и техническа грамотност – над средното ниво;
- Базови познания в сферата на телекомуникациите;

Предимства:
- Трудов опит в телекомуникационна компания;
- Висшето образование;
- Владеене на английски език;

Предлагаме:
- Работа на трудов договор;
- Мотивиращо възнаграждение, базирано на постигнатите резултати;
- Дългосрочно сътрудничество и професионално развитие;
- Фирмени обучения и възможност за допълнителна квалификация;
- Социални придобивки;

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с предизвикателствата на длъжността, моля изпратете Вашата професионална автобиография и актуална снимка до 29.01.2021 г. включително. Вашата кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Личните данни, които доброволно предоставяте, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.
Включване Авария