ИСТОРИЯ

След двадесет и пет години създадената в Плевен компания “Спринт” е една от най-авторитетните в страната в бранша. На 27 ноември 1995 година е първият работен ден на „Спринт“. Тогава в дружеството има шестима служители, от които четирима техници, а предлаганите телевизионни програми са 12. За много кратък период телевизионните програми по кабелната мрежа стават 26, за да стигнат днес до внушителните 222. Екипът се разраства и вече наброява 300 служители. Сравнително скоро след започване на работа мрежата за доставка на кабелна телевизия покрива изцяло град Плевен. Още в онези години запазен знак за “Плевен Спринт” са качественото обслужване и иновации. Не случайно кабелната телевизия впечатлява и с най-голямата за времето си антена за приемане на сателитни програми с диаметър 4,5 метра. От 1996 година телевизията създава своя собствена телевизионна програма, първоначално с 4-часова продукция дневно. От 1999 година централата се премества в собствена сграда. “Спринт” е една от малкото компании в бранша, която от първия си работен ден досега не е променила името си.

Включване Авария