Колокация

Услугата Колокация (colocation) дава възможност за разполагане на собствени сървъри на клиента в технологичен център на СПРИНТ. Центъра разполага с:

- резервно ел. захранване, UPS и дизелов генератор с неограничена продължителност на работа;

- отлична климатизация;

- противопожарна система.

Центъра се обслужва от добре обучен експертен персонал двадесет и четири часа в денонощието триста шесдесет и пет дни в годината

Предоставената свързаност е двойно резервирана през различни изходящи ISP доставчици. Осигурена е възможност за 1Gbps и/или 10Gbps свързаност на клиенсткото оборудване.

Предимството на услугата е, че спестява високите разходи за изграждане на собствен оборудван технически център и заедно с това гарантира непрекъснато наблюдение и поддръжка на оборудването от висококвалифицирани специалисти.

Стартов пакет 100
 • Колокация 1 RU
 • 100 Mbps Интернет достъп с неограничен трафик
 • до 400W резервирано захранване
 • 1 реален IPv4 адрес
 • 24/7 поддръжка
259.00лв. / месец
Стартов пакет 400
 • Колокация 1 RU
 • 400 Mbps Интернет достъп с неограничен трафик
 • до 400W резервирано захранване
 • 1 реален IPv4 адрес
 • 24/7 поддръжка
479.00лв. / месец
Стартов пакет 1000
 • Колокация 1 RU
 • 1000 Mbps Интернет достъп с неограничен трафик
 • до 400W резервирано захранване
 • 1 реален IPv4 адрес
 • 24/7 поддръжка
869лв. / месец

*Всички цени са без ДДС

Включване Авария