Колокация

Колокация (colocation) е разполагане на собствен сървър на клиента в технологичен център.

 Услугата дава възможност за бързо и безпроблемно достигане до информацията от страна на клиенти и партньори. 

Предимството на услугата е, че спестява високите разходи за изграждане на собствен оборудван технически център и заедно с това гарантира непрекъснато наблюдение и поддръжка на оборудването от висококвалифицирани специалисти.

Включване Авария