Мобилен интернет

Какво представлява Sprint WiFi

Wi-Fi е технология на безжичната мрежа (Wireless LAN) базирана на спецификациите от серията IEEE 802.11. Разработена е, за да бъде използвана от преносимите изчислителни устройства, като преносими компютри, в локални мрежи (LAN), но сега все повече се използва и за други услуги, включително Internet и VoIP, игри, базово свързване на потребителска електроника, като телевизори и DVD устройства или цифрови камери.

Началото на 2009 г. се реализира и в последствие доразвива идеята за безжично покритие на град Плевен, като към Септември 2009 г. е изпълнен първи етап на проекта, който получава името -OptiWiFi. Тази съвременна услуга е насочена към притежателите на мобилни компютри и GSM телефони с Wi-Fi възможности. Всеки наш абонат, който притежава такова устройство, може да ползва домашния си акаунт в зоните с Wi-Fi покритие.

Към днешна дата продължаваме да развиваме WiFi мрежата под името Sprint WiFi.

Какво получавате с Sprint WiFi

Тази проект Ви позволява достъп до Глобалната мрежа (Internet) от произволно място с покритие в града. Чрез предлаганите Ви пакети компанията предоставя възможност на всеки един според индивидуалните му потребности да се възползва от съвременните начини за мобилна връзка с Интернет.

Sprint WiFi и Спринт Мобайл

Интеграцията на двете услуги ви предоставя следните възможности:

Браузвате безплатно и неограничено по време и трафик в зоните на покритие

Гледате Спринт Мобайл без ограничение и без притеснение за лимита на мобилния си data план

Тарифни планове:

Пакет
 
Sprint WiFi Бонус*Sprint WiFi Демо
ЦенаБезплатноБезплатно
Ограничение по време**24 часа на денонощие2 часа на денонощие
Ограничение по трафикНямаНяма
Ограничение по скорост1 Mbps128 kbps

* Предлага се само за настоящи и активни абонати.

** За старт на пакетите се счита времето на първата регистрация в системата от клиента с предоставените му име и парола за достъп. Времето на активност на пакета се отчита от стартирането му до края на обявеното му продължителност.

Sprint WiFi пакети:

Пакет 

Sprint WiFi Бонус*

 е предназначен за клиенти, които използват WiFi достъп без допълнителни разходи: Скоростта е подходяща за електронна поща и VoIP телефония. Клиента ползва потребителско име или абонатен № и парола от домашния/служебния акаунт към Спринт. /Позволен е само по един логин от потребител/

Пакет 

Sprint WiFi Демо

 е предназначен за краткотрайно ползване от всеки. Скоростта е подходяща за електронна поща и VoIP телефония. Клиента ползва демонстрационен акаунт.

user:guest

pass:guest

Допълнителна информация:

Логин страницата за оторизация на достъпа се отваря при първи опит за отваряне на произволна интернет страница чрез браузера на устройството Ви за безжичен достъп. Зоната на покритие може силно да варира от моментното разположение на устройството спрямо точката за достъп.

Скоростите могат да варират според отдалечеността, евентуалните прегради, параметрите и възможностите на устройствата, както и множество други фактори.

Пряката видимост от устройството към точката за достъп (AP) , гарантира по-качествена и високоскоростна връзка.

Всеки клиент трябва да обръща внимание на параметрите на връзката (сила и качество на сигнала) на конкретното място , на което желае да ползва услугата и то преди да извърши плащане за пакет. Тези му наблюдения могат да гарантират до голяма степен предлаганите скорости от съответните пакети. При сила на сигнала над 50% се приема , че скоростите обявени в пакетите могат да се достигнат. При съмнения за лош сигнал, клиентите могат да се възползвате от безплатния тестов акаунт, което може им даде предварителна представа за параметрите на свързаността им към точката за достъп.

Поради гореизброените фактори, ние не можем да гарантираме качеството на интернет връзката при недостатъчно добра свързаност на клиента с точката за достъп.

Включване Авария