Полезни връзки

Комисия за регулиране на съобщенията

Адрес: гр. София 1000, ул. Гурко № 6
Телефони за контакт: 949 27 23
е-mail: info@crc.bg
интернет страница: http://crc.bg

Медии

Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
е-mail: office@cem.bg
интернет страница: www.cem.bg

Потребители

Адрес: гр. София, ул."Врабча" №1, ет.3, 4 и 5
Тел: 02/9330565
Факс: 02/9884218
е-mail: info@kzp.bg
Включване Авария