Спринт FIBER 200 Mbps

Енергонезависима оптична свързаност, посредством PON технология, която е пасивна и не ползва активно обрудване и захранване. Kлиентът трябва да разполага гигабитов (1000 Mbps) мрежов интерфейс на компютъра или рутера си.

Необходимо условие за сключване на договор е наличието на техническа възможност за предоставяне на услугата. Услугата се предоставя след проведено проучване за наличие на техническа възможност.

» Повече информация