Sprint PostPay телефон

При постплатената услуга (postpaid) абоната ще заплаща проведените разговори след изтичане на отчетния му период. Няма да има наложен лимит по сметката си. След изтичане на отчетния му период ще бъдат спирани само изходящите национални и международни разговори - разговори в мрежата на Оптиспринт ще могат да се провеждат, както и ще могат да бъдат получавани входящи обаждания от всички стационарни и мобилни оператори в страната и по света.

PostPay минути

Разговори в мрежата на Sprint
0.000 лв.
Градски разговори - фиксирани мрежи
0.028 лв.
Междуселищни разговори - фиксирани мрежи
0.04 лв.
Мобилни мрежи България
0.29 лв.
ЕС, САЩ, Канада - фиксирани мрежи
0.057 лв.
ЕС Мобилни мрежи
0.362 лв.
0,00 лв./месец
* Посочените цени са с начислен ДДС!