Sprint PrePay телефон

При предплатената услуга (prepaid) абоната ще се задължава да предплати за неопределен период от време. При изчерпване на лимита ще бъдат спирани само изходящите национални и международни разговори - разговори в мрежата на Оптиспринт ще могат да се провеждат , както и ще могат да бъдат получавани входящи обаждания от всички стационарни и мобилни оператори в страната и по света.

PrePay минути

Разговори в мрежата на Sprint
0.000 лв.
Градски разговори - фиксирани мрежи
0.028 лв.
Междуселищни разговори - фиксирани мрежи
0.04 лв.
Мобилни мрежи България
0.29 лв.
ЕС, САЩ, Канада - фиксирани мрежи
0.057 лв.
ЕС Мобилни мрежи
0.362 лв.
0,00 лв./месец
* Посочените цени са с начислен ДДС!