Контакти

Съвет за електронни медии:

адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
тел: 02/ 9708810
факс: 02/ 9733769
e-mail: office@cem.bg
www.cem.bg

Офис:


Левски,
ул. "Христо Ботев" 52
телефон: 0650-82034
e-mail: office.levski@sprint-bg.net

работно време:
от 07:30 до 18:00 часа