Цифрова телевизия

sprint Ви предлага най-богатото разнообразие от телевизионни програми с безкомпромисно цифрово качество на картината и звука. Разнообразието от ...

Оптичен интернет

sprint Ви предоставя Високоскоростен достъп до интернет за домашни и бизнес абонати посредтсвом подземно изградена оптична мрежа ...

Домашен телефон

sprint Ви дава възможност да използвате цифров, стационарен телефон наред със своя интернет, без никаква месечна такса за използване на услугата на цени ...