Включи се сега и тествай БЕЗПЛАТНО!

1. Организатор на промоцията
Организатор на промоцията е Спринт

2. Продължителност на промоцията
Програмата е постоянно работеща.

3. Териториален обхват на предложението
Предложението е валидно за гр. Плевен.

4. Същност на предложението
- Всеки нов клиент има възможността да се включи в оптичната мрежа от ново поколение на СПРИНТ и да тества услугата в продължение на 1 месец безплатно.
- Всеки съществуващ клиент на единична услуга /ТВ или Интернет/, има възможността да включи втора услуга и да я тества в продължение на 1 месец безплатно.

5. Условия на предложението
- Всеки съществуващ клиент, който ползва ТВ услуга, може да заяви Интернет услуга и да я тества в продължение на 1 месец безплатно;
- Всеки съществуващ клиент, който ползва Интернет услуга, може да заяви ТВ услуга и да я тества в продължение на 1 месец безплатно;
- Всеки нов клиент има възможността да се включи в оптичната мрежа от ново поколение на СПРИНТ и да тества услугата в продължение на 1 месец безплатно;
- В случай, че преди изтичането на едномесечният тестов период, клиентът не заяви прекратяване на услугата, тя остава актуална, съгласно подписаният договор преди старта на услугата;
- Клиент може да заяви прекратяване на услугата на място в офисите на фирмата: Плевен ул. Д, Константинов 11 и пл. Миндиликов 1 МОЛ Панорама ет. 1, до Карфур, след като попълни заявление за спиране на услугата по образец;

6. Механизъм на предложението
- Клиентът заявява услугата в офисите на фирмата: Плевен ул. Д. Константинов 11 и пл. Ив. Миндиликов 1 МОЛ Панорама ет. 1, до Карфур;
- В договорът се отбелязва текущата промоция и крайната дата на тестовият период;
- В случай, че клиентът е недоволен от услугата, той може да прекрати действието на договорът преди крайната дата на тестовият период без неустойка;
- В случай, че клиентът не заяви прекратяване на услугата преди крайната дата на тестовият период, договорът се счита за активен.
- Предоставеното при инсталиране на услугата оборудване остава собственост на СПРИНТ и абонатът е длъжен да го пази от кражби и да го съхранява от момента на получаването му на място и по начин, гарантиращ надеждно предоставяне на Услугата;

7. Офертата е валидна за
- Право на участие имат всички настоящи и нови, бизнес и частни клиенти, които клиенти са подписали Заявление/Договор за предоставяне на услугата;
- Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и промоции;

8. Прекратяване на договора от страна на Клиента
- Клиент може да прекрати договора по всяко време в едномесечният тестови период;
- Клиент, който желае да прекрати договора преди изтичането на избрания със Заявлението/Договор минимален срок (при условията, предвидени в индивидуалния договор), дължи на СПРИНТ заплащане на неустойка в размер на сбора от пълните месечни абонаменти такси (без отчитане на отстъпките по настоящите условия) за периода от предсрочното прекратяване до изтичане на договорения минимален срок.