Плащане на услуги

Плащане в брой

Можете да платите месечната си такса за абонаментната ви услуга в нашите търговските обекти или каси. Най-близките такива може да откриете в контакти.

През интернет чрез еPay

Месечната сметка може да бъде заплатена през всеки свързан с Интернет компютър чрез услугата на ePay.

За да платиш чрез системата за плащане ePay, е необходимо е притежаваш дебитна карта и да направиш първоначална регистрация от www.ePay.bg, след което да влезете в клиентската страница на Спринт http://my.sprint-bg.net с вашето потребителско име и парола, които може да получите от наш център за работа с клиенти и да извършите плащане на необходимите услуги. При достъп до системата ePay са спазени всички стандарти за криптография и сигурност, а обмяната нa информация е криптирана. ePay.bg е сертифициран от VISA и MasterCard "Доставчик на платежни услуги - Ниво 1". Чрез ePay може да се платят текущите задължения и задължения за предходни месеци. Частични плащания не могат да се правят. Подробна информация за ePay системата, може да намерите на www.ePay.bg.

  • Услугата е без такса за плащането към Спринт.
    ePay начислява такса превод според ценовата си листа.
  • Плащането Ви се отразява в реално време в нашата системата и можете да продължите да ползвате услугите си в рамките на 5 мин.

Плащане по банка с директен дебит

Защо да изберете заплащане на услугите ни чрез директен дебит?

Директният дебит е банкова услуга, която е автоматизирана форма на периодични плащания на битови задължения. Преводът чрез директен дебит може да бъде извършен само ако платецът предварително е дал съгласие преводът да се извършва от неговата сметка по искане на получателя на сумата по превода. Предварителното съгласие за директен дебит не дава на получателя по превода гаранция, че преводът ще бъде извършен.

Платецът представя своето съгласие за директен дебит в банката, където се води банковата му сметка, а копие от него предава на получателя по директния дебит – Спринт

Към настоящият момент имаме сключени договори за обслужване на плащания тип директен дебит с ДСК Банк и УниКредит Булбанк.


Как се извършва плащането?

Когато възникне задължение на клиент на Спринт, които предварително е дал съгласие за плащане на месечните си сметки чрез директен дебит, Спринт изпраща искане към банката на клиента със сумата на задължението. Банката на клиента извършва проверка дали е налице предварително съгласие за директен дебит, дали по сметката на клиента има достатъчно средства за покритие на сумата, посочена в нареждането, и дали са удовлетворени условията за изпълнение на нареждането за директен дебит. Ако тези условия са изпълнени, банката инициира превода.


Какво печели клиентът с директен дебит?

  • Ще спестите време от ежедневието си.
  • Ще ви освободи от досадното чакане на опашки за плащане на сметката и вечното съобразяване с работното време на касите.
  • Вие може да забравите да платите и по този начин да Ви бъде прекъсната ползваната услуга, но Вашата банка няма да забрави.
  • Възможност клиента да плати задължението си от разплащателна сметка или от кредитна карта в зависимост от опциите на обслужващата го банка.
  • Ще спечелете повече време за себе си и любимите си хора!


Повече информация можете да получите от банковите консултанти на ДСК Банк и на УниКредит Булбанк или от нашите търговци в Мол "Панорама" всеки ден от 10.00ч. до 21.00ч.