Стационарен телефон

Стационарен телефон - Тази услуга дава възмовност на нашите клиенти да използват цифров, стационарен телефон наред със своя интернет, без никаква месечна такса за използване на услугата, на цени без конкуренция.

Финансови предимства:

  • Без "такса свързване";
  • Изключително ниски цени за международни дестинации;
  • Безплатни разговори в мрежата на Sprint.

Допълнителни ползи за клиента:

  • Денонощна техническа поддръжка;
  • Онлайн проверка на разговорите - баланс на сметката, статистика за проведени разговори;
  • Броят разговори не влияе на сметката, тъй като няма "такса свързване".

Начин на плащане:

При предплатената услуга (prepaid) абоната ще се задължава да предплати за неопределен период от време. При изчерпване на лимита ще бъдат спирани само изходящите национални и международни разговори - разговори в мрежата на Sprint ще могат да се провеждат , както и ще могат да бъдат получавани входящи обаждания от всички стационарни и мобилни оператори в страната и по света.

При постплатената услуга (postpaid) абоната ще заплаща проведените разговори след изтичане на отчетния му период. Няма да има наложен лимит по сметката си. След изтичане на отчетния му период ще бъдат спирани само изходящите национални и международни разговори - разговори в мрежата на Sprint ще могат да се провеждат, както и ще могат да бъдат получавани входящи обаждания от всички стационарни и мобилни оператори в страната и по света.